Kommunale besparelser: Brug droner til inspektion

Kommuner og andre offentlige instanser bruger mange ressourcer på bygningsinspektion, kortlægning/ortofoto ved projekter, vandløbstilsyn, trafikovervågning, naturovervågning mv.

Det er opgaver, der ofte er svære at planlægge på grund af store områder eller fordi bygninger og lign. er svært tilgængeligt. Og så er det ofte meget dyrt.

Ved at bruge en drone til f.eks. inspektion af bygninger, tage, skorstene, murværk eller lignende kan der spares mange penge fremfor at leje en lift, stillads etc. for at inspicere, før man kan planlægge eventuelle reparationer.

Med en drone kommer I tæt på og kan hurtigere tage beslutninger. Alt sammen noget, der i sidste ende gavner økonomien. Det bliver både hurtigere og billigere.

Det samme gør sig gældende ved overvågning eller inspektion af naturområder. Løber der for eksempel en å gennem en grund, kan en drone giver dig overblik over hele å-løbet.

Eller har kommunen vedligeholdelsesopgaver efter f.eks. en vinterstorm, kan en drone klare det på en brøkdel af den tid, kommunen ellers skulle have brugt. Ofte med et meget bedre overblik fra luften, end man kan få fra jorden.

Drone-inspektionen kan ske i samarbejde med kommunens egne specialister: På alle drone-opgaver er kommunen velkommen til at tage med ud på optagelsen. Sammen kan vi se, hvad dronen optager, og dermed sammen med dig beslutte hvor vi skal tæt på, om der er andre vinkler, der er vigtigere osv.

 

Kontakt os for at høre, hvordan vi kan hjælpe jer, samtidig får I en uforpligtende demonstration ”klik HER”.